DGGZ Antonin Artaud

De Dienst Geestelijke Gezondheidszorg (DGGZ) is gelegen in het centrum van Brussel, op hetzelfde adres als het Initiatief Antonin Artaud, Grootgodshuisstraat 10 te 1000 Brussel.   Het is een ambulante dienst bestaande uit een multidisciplinair team : psychologen, maatschappelijk werk(st)ers, sociale en psychiatrische verpleegkundigen  en psychiaters.

De DGGZ Antonin Artaud biedt een psycho-medico-sociale begeleiding aan volwassenen met chronisch psychiatrische stoornissen en sociale problemen :

– sociale begeleiding en psychosociale consultaties
– individuele psychiatrische en psychologische consultaties
– begeleiding en toediening medicatie door het verplegend team
– ambulante begeleiding in de dienst, bij de persoon thuis of tijdens ziekenhuisopname