Psychiatrische Thuiszorg

PsyCoT (Psychiatrie-Coördinatie-Thuiszorg)

PsyCoT organiseert thuiszorg voor personen met langdurige ernstige psychiatrische problemen.

Hun werkmethode richt zich op 3 niveaus:

1. Coördinatie

PsyCoT coördineert en structureert de reeds geboden hulp en zorg. De geboden hulp of zorg wordt aangeboden vanuit verschillende voorzieningen uit verschillende sectoren.

Zowel de inhoud van de geboden zorgen als de organisatie ervan is het onderwerp van de coördinatievergaderingen met de betrokken hulpverleners. De patiënt is formeel akkoord dat deze vergadering zal plaats hebben en is ook aanwezig op de vergaderingen. De coördinatievergaderingen vinden plaats in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Coaching

Naast Coördinatie, bieden zij ook coaching aan voor hulverleners uit de eerste lijnszorg die moeilijkheden ondervinden bij de begeleiding met een patiënt. Het kan om individuele of groepscoaching gaan. Het betreft bijgevolg geen individuele supervisie. De medewerker van PsyCoT luistert en analyseert de situatie met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

3. Sensibilisering

PsyCoT biedt aan hulpverleners in de eerstelijnszorg de mogelijkheid aan om hun theoretische informatie te geven over de aspecten van de psychiatrische problematiek….