Huisvesting

Individueel beschut wonen

Via Initiatief Antonin Artaud kan je wonen in een studio of flat in het centrum van Brussel. We kiezen bewust voor een formule van studio’s die niet gegroepeerd zijn. Ondanks het feit dat personen met ernstige psychiatrische moeilijkheden vaak intensieve en frequente zorg nodig hebben, zijn wij van mening dat deze daarom niet in groep of in een klein residentieel  kader moeten wonen.

Individuele vrijheid en privacy

Via het aanbieden van individueel beschut wonen kan maximale individuele vrijheid en privacy gewaarborgd worden.

Het verblijf heeft geen maximumduur

In principe staat op het verblijf in beschut wonen geen maximumduur. Hiermee willen wij voorkomen dat chronisch psychiatrische patiënten de instelling dienen te verlaten vanaf het moment dat zij minder symptomen vertonen.  Je mag eventueel wel verhuizen naar een sociale woning in je omgeving.

Hierbij kan de begeleiding door de equipe van het beschut wonen gewoon verder gezet worden door dezelfde begeleiders.

De begeleiding wordt verder gezet, de woonplaats verandert. Dit is vaak veel goedkoper waardoor je je financiële middelen opnieuw aan andere dingen kan besteden. Dit draagt bij tot meer kans op een betere levenskwaliteit.