Ombudsdienst

Elke patiënt die zorgen ontvangt van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg beschikt over een aantal rechten, vastgelegd in de wet van 22 augustus 2002. De patiënt heeft het recht vragen, reflecties en klachten te formuleren in verband met de uitoefening van zijn rechten op het niveau van een bevoegde ombudsfunctie. Deze functie heeft als opdracht:

  1. vragen en klachten te voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen;
  2. te bemiddelen in geval van klachten met het oog op het bereiken van een oplossing;
  3. de patiënt in te lichten inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij aan het bereiken van een oplossing;
  4. informatie te verstrekken over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie;
  5. aanbevelingen te formuleren ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven tot klachten. 

De ombudspersonen verantwoordelijk voor het behandelen van klachten georganiseerd door de ombudsdienst door het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid zijn:

Gratis nummers: 
0800 32 036 – NL – Greta Leire
0800 99 091 – FR – Clémence Hennaux
0800/99.062 – FR – Rosane Patte-Davaux

E-mails:
klacht@mediatio.be (NL) en
plainte@mediatio.be (FR).

Website van de ombudspersonen: mediatio.be