Ombudsdienst

Elke patiënt die zorgen ontvangt van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg beschikt over een aantal rechten die zijn vastgelegd in de wet van 22 augustus 2002. De patiënt heeft het recht om vragen, reflecties en klachten te formuleren in verband met de uitoefening van zijn rechten bij de bevoegde ombudsdienst.

De ombudsdienst heeft als opdracht:

  1. Vragen en klachten te voorkomen door de patiënt te informeren over diens rechten ;
  2. vragen en klachten te voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen;
  3. te bemiddelen in geval van klachten met het oog op het bereiken van een oplossing;
  4. de patiënt in te lichten inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht;
  5. informatie te verstrekken over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie;
  6. aanbevelingen te formuleren voor de organisatie waarbinnen de klachten zich situeren om te voorkomen dat die klachten zich herhalen. 

De aangewezen ombudsman voor Antonin Artaud vanuit de ombudsdienst ‘Mediatio’ van het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid is:

Johan Verhaeghe, tel: 0800/32.036 (gratis), email: j.v@mediatio.be

Website: www.mediatio.be