Werkwijze en intakeprocedure

Hoe aanmelden ?

Er zijn 3 permanenties per week vastgelegd waarop het begeleidingsteam aanwezig is op het bureau :
maandagochtend van 9u tot 12u, woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag van 13u tot 16u.  

We zijn eveneens elke werdag van 9u tot17u telefonisch bereikbaar op het nummer 02/218 31 32.

Intakeprocedure ?

Er zijn een aantal criteria die belangrijk zijn om in aanmerking te komen voor ons individueel beschut wonen :

 • De motivatie om zelfstandig te wonen moet in belangrijke mate aanwezig zijn.
 • Er is een minimum aan zelfredzaamheid en autonomie noodzakelijk. Elke bewoner leeft in een eigen appartement en zal ook grotendeels zelf moeten instaan voor het dagdagelijkse huishouden.
 • De psychiatrische problematiek is gestabiliseerd waarbij een voltijdse ziekenhuisbehandeling niet meer nodig is.
 • De kandidaat engageert zich voor een medische en/of psychologische begeleiding bij een psychiater naar keuze.
 • Toxicomanie en acute alcohol-afhankelijkheid zijn tegenindicaties.
 • De kandidaat moet aangesloten en verzekerd zijn door een mutualiteit.

De kandidatuursprocedure omvat 3 gesprekken. Twee ervan met de leden van het begeleidingsteam en één gesprek met de verantwoordelijke psychiater. Om een goede kans op slagen te geven is een grondige evaluatie van de noden, mogelijkheden en verwachtingen van en voor de kandidaat-bewoner belangrijk.  In overleg tussen het team en de psychiater wordt een beslissing genomen. 

Bij een positieve beslissing  blijft het team in contact via  een driemaandelijkse afspraak  met de kandidaat tot er een appartement vrijkomt en voorgesteld kan worden. Deze gesprekken tijdens de wachtperiode zijn cruciaal  voor de oppuntstelling van de latere begeleiding.

Psycho-sociale begeleiding ?

Het Initiatief Antonin Artaud stelt zich tot doel bij te dragen tot het stabiliseren en/of rehabiliteren van mensen met psychiatrische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een (psychiatrisch) ziekenhuis , maar niet (of nog niet) volledig zelfstandig kunnen wonen.  De begeleiders hebben een ondersteunende, stimulerende en oriënterende rol en streven naar zorg op maat :

 • Sociaal-administratieve ondersteuning
 • Budgetbegeleiding of -beheer.
 • Aandacht voor hygiëne, huishoudelijke taken, voeding, fysieke en psychische gezondheid, medicatiegebruik ,…
 • Mee zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding en/of socio-professionele herinschakeling
 • (Weder)opbouw van een sociaal netwerk
 • Oriëntering of begeleiding naar externe diensten,…

Samen met de bewoner wordt op basis van bovenvermelde noden een geïndividualieerd begeleidingscontract opgesteld. Dit plan wordt 1 à 2 keer per jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.  Afhankelijk van de noden van de bewoner komt de begeleider op huisbezoek , met een minimum van één keer per week.  Daarnaast worden er per week 3 permanentieblokken van telkens 3 uur voorzien waarop iemand van het begeleidingsteam steeds aanwezig en bereikbaar is.  In geval van crisis of urgentie buiten de gewone kantooruren is er steeds iemand van de equipe bereikbaar via een GSM van wacht.

Kostprijs ?

De verblijfsvergoeding met lasten (electriciteit, gas, water, brandverzekering) is tussen  + 500,- € en 550,- €